Comments for Schulden door narcist met vergaande gevolgen

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 31, 2011
Rating
starstarstarstar
Schrijnend voorbeeld
by: Feri Kovács

Dank voor deze bijdrage. Ik heb omwille van de privacy van deze man en familie alleen initialen gebruikt. Uw verhaal is wat warrig, sterk gedreven door heftige emoties na alles wat er al is gebeurd. Ik heb even getwijfeld om dit stuk te publiceren omdat het duidelijk een uiting van frustratie is jegens een zeer waarschijnlijk echte narcistische persoonlijkheid. In deze commentaren gaat het namelijk niet om het zwartmaken van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Hoewel het - begrijpelijkerwijze - soms wel zo lijkt. Net zoals uw stuk. Omdat het echter zo verbijsterend is wat een narcist allemaal doet en kan doen zónder dat ook maar één iemand iets durft te zeggen over een persoonlijkheidsstoornis, juist daarom heb ik ervoor gekozen dit stuk te laten zoals het is ingediend (op kleine stijlwijzigingen na, om het verhaal iets duidelijker te maken). Hier lijkt vooral sprake van een narcistische persoonlijkheid met ook psychopatische trekken. Zoals eerder aangegeven is het onderscheid lastig te maken. Hoe dan ook: de aanpak van dergelijke mensen verdient vrijwel altijd een gezamenlijke actie. U alleen kunt hier echt niet tegenop. En dat geldt voor meer mensen die hier hun bijdrage hebben gepost. Maar juist dáárom blijf ik oproepen om gezamenlijk een halt toe te roepen aan dergelijke ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Doen we dit namelijk niet dan kan één zo'n persoon het leven van velen vergallen en zelfs ernstig bedreigen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Schulden door narcist met vergaande gevolgen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs