Schulden door narcist met vergaande gevolgen

by Familie M

Zijn moeder overleed in mei 2011. Hij is nu stamhoofd van de familie M, zo geeft hij te kennen. Hij regelt alles wel even. Maar dan komt de klap in zijn gezicht. Jarenlang had hij een web gesponnen en door zijn moeder werd via de notaris zijn plan gedwarsboomd. J moest samen met zijn broer C de erfenis behartigen. J's verhalen haalden hem in. Zijn moeder gaf J destijds de opdracht en privileges om de zakelijke handelingen van haar bedrijf te behartigen. Stelselmatig verdween het geld via transacties naar zijn eigen bedrijf. Hij deed zeer goede zaken, naar eigen zeggen, bezit kastelen, heeft een dubbelleven met een 2e vrouw en met haar een kind gekregen. Zijn eigen vrouw is nog steeds overtuigd van zijn onschuld en liegt mee. Zij mag oppas-oma spelen van het kind van J en zijn vriendin. Dit alles kwam uit en heeft hij opgebiecht nadat zijn schoonvader hem heeft laten schaduwen door een privédetective. Hij bezit veel dure auto's en collector-auto's.


De dag na het overlijden van zijn moeder moest de makelaar het huis taxeren. Voor het sluiten van de kist geeft hij de opdracht om alle juwelen van zijn moeder te verwijderen, daarna neemt hij deze mee naar België en zijn ze verdwenen. Hij haalt het totale huis leeg onder het toeziend oog van de buren en vertelt dat de inboedel allemaal bij zijn jongste broer is. Iedereen is verbijsterd dat ook hier weer veel mensen dit geloven. Hij werkt de familie af door bezoekjes en telefoontjes met verhalen over hoe zielig en verdrietig hij is, nu zijn moeder is overleden en dat zijn broer niet mee wil werken aan het afhandelen van de erfenis. J vertelt zijn broer dat hij van diverse personen nog een vordering tegemoet kan zien van zeker 1 miljoen Euro aan schulden die op naam van zijn moeder zijn gemaakt door hem.
De notaris maakt afspraken met beide broers om tot een gesprek te komen. J zelf komt niet eens op de persoonlijk met hem gemaakte afspraak met de notaris opdagen. J zwijgt in alle talen en wil geen informatie geven over de zakelijke afhandeling.
Ook hier geeft J als antwoord op dat het niet verschijnen van hem de schuld is van zijn broer die wel op het gesprek was. J laat via de makelaar zijn broer onder druk zetten en chanteren om in te stemmen met J's ideeën.

Zijn jongere broer, inmiddels door iedereen aangevallen omdat het verhaal van J wordt aangenomen, ziet geen andere uitweg dan de rechtbank een wettelijk vereffenaar aan te laten stellen.
Tijdens de rechtszitting vertelt J de ene leugen na de andere. Zelfs de via de notaris gekregen volmacht van de broer in Nieuw Zeeland, wordt door hem als niet echt bestempeld omdat hij net zijn broer in NZ heeft gesproken en die van niets wist. Voor het begin van deze zitting wist J zelf nog niet eens van het bestaan van dit document. Hoe kon hij het er met zijn broer in NZ dan al over gesproken hebben? Deze broer had zelfs een brief aan de rechtbank geschreven waarin hij verklaarde al meer dan 4 maanden niets van J te hebben vernomen.

J had zich inmiddels na het overlijden van zijn schoonmoeder mw.
S in België, niet neergelegd bij de erfenis van zijn vrouw en liet beslag leggen op het huis en goederen van zijn schoonvader, dit kan schijnbaar in België. De vader mocht alleen nog maar in zijn slaapkamer komen. De vrouw van J mag van hem geen contact meer met haar familie hebben en zij gehoorzaamt???!

Inmiddels groeit de stapel met gerechtelijke dwangbevelen van A BV, waar J de directeur van is. Hij geeft aan de Nederlandse belasting en KVK niet thuis.

Ook hebben zijn nicht en neef uit NZ (beiden hadden op uitnodiging van J hem in het afgelopen jaar bezocht) hun verhaal gedaan over de angst en het ongeloof wat hen overkwam. Bijvoorbeeld vertelden zij van de paniek van J omdat hij niet contant kon betalen maar alleen met pin. En over de agressie die daaruit voortkwam. De geladen geweren in een van zijn kastelen die zijn neef van hem moest schoonmaken en afging, dwars door een kast. Zijn neef verbleef alleen in dit kasteel, slapend op een luchtbed, er was geen verwarming en geen gas of warm water. Het was toen hartje winter in België.

De verhalen van zijn nichtje die midden in Venetië door hem werd achtergelaten: hij was opeens verdwenen en stond na een half uur ineens weer naast haar. Zonder opgaaf van redenen waar hij was geweest. En het verhaal dat hij niet wil pinnen, betaalt alleen contant want anders kunnen mensen hem traceren, aldus J zelf.

De auto's die hij aan mensen meegeeft kan hij traceren door middel van vooraf ingebouwde GSM-chips. Hij wil precies weten waar iedereen zich bevindt.

Koopt met zijn kind van 3 jaar niet 1 paar schoenen, maar van alle paren die het kind aangeeft mooi te vinden koopt hij direct alle paren in alle aanwezige kleuren. Het kind geniet zijn aandacht maar alleen als hij er zin in heeft. Zijn vriendin werkt en J werkt al sinds zijn 40ste niet meer. Heeft een kindermeisje ingehuurd voor het kindje dat door deze schijnt te worden verzorgd.

Het is bijna ongelofelijk, zo'n opsomming van leugens en verhalen. Bij alle genoemde punten van herkenning van narcisme moet ik zeggen dat ze passen en zelfs met meerdere voorbeelden. De puzzelstukjes vallen ECHT op zijn plaats als ik het stuk lees over een narcistische persoonlijkheid. Ook het bezoek dat J bracht aan een psycholoog samen met zijn inmiddels labiele en aan alcohol verslaafde vrouw, werden destijds afgedaan door J met: "de psycholoog had nergens verstand van, er was niets met hem
aan de hand!" Hij is dan ook binnen een half uur vertrokken om nooit meer terug te gaan.

Helaas is het niet altijd mogelijk om niet meer met deze mensen om te gaan. Zeker met een erfelijke kwestie. Deze zaak zal nog jaren duren vrees ik. Hopelijk krijgt J niet de kans om nog meer schulden op naam van anderen te maken en andere mensen de dupe te laten worden van zijn persoonlijkheidsstoornis.

Want ook de rechtbank ziet helaas maar een korte impressie van deze man en kan in mijn ogen niet het juiste oordeel vellen, waardoor er iedere keer weer de kans bestaat dat hij de macht in handen krijgt en vrij spel heeft om zijn wereld te vergroten en daarmee zijn voetstuk.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs