Comments for Sociale narcist?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 21, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Over de grens
by: Anonymous

Dank voor je reactie Feri, uiteraard kan ik het niet bij het oude laten. Voor mij is hij hier duidelijk een grens overgegaan. Het vervelende is dat mijn dochter voor haar studie bij hem inwoont. En ik woon zelf in een andere stad. Ik ben onmiddelijk op zoek naar andere woonruimte voor haar. In de tussentijd moet ik het rustig zien te houden. Anders ben ik bang dat het escaleert en dat zij met de gevolgen zit. Het begint erop te lijken dat, wanneer ik niet daar ben dat zij dan mijn rol moet overnemen. Ik moet nu heel zorgvuldig te werk gaan, wat ik erg moeilijk vind want ik ben pislink zoals je zult begrijpen. En dan is het ook nog heel moeilijk woonruimte te vinden in die stad. Ik maak me flinke zorgen over mn dochter,
Ik had nooit kunnen bedenken dat het zo zou lopen. Het is inderdaad een vorm van intimidatie. Eerder was er ook al een incident; plotseling pakte hij mn dochter wat hardhandig beet en drukte een kus op haar wang met de felicitatie dat ze het zo goed doet op school. Als impulsreactie duwt zij hem van zich af, logisch als iemand zoiets doet out of the blue. Dan is hij dus beledigd dat zij hem niet vertrouwt en volgt er een tirade met schuttingtaal en al. Onbereikbaar en niet voor rede vatbaar. Hij verwijt haar dat ze wat afstandelijk en op zichzelf is, nou dit gedrag maakt het daar niet beter op. Daarna was alles uitgesproken. Ik heb hem uitgelegd dat dat een logische reactie is voor een meisje, wat hij dan lijkt te begrijpen, en was het weer gezellig, ook volgens mijn dochter en dan begint hij dus over die droom. En dan verpest hij het weer. En dan kan hij haar weer verwijten dat ze hem niet vertrouwt en dan begint t weer van voor af aan. Maar hij voelt nu donders goed dat hij over de grens is gegaan. Hij weet nog niet dat mijn dochter het mij heeft verteld van die droom, ik heb hem alleen nog maar aan de tel. gehad en moet dus doen alsof er niks is gebeurd. Ik voel dat hij bang is dat ik het te weten kom. Hij is erg vriendelijk en voorkomend naar mij toe. Wat overigens niet wil zeggen dat hij dat normaal gesproken niet is hoor. Maar ik voel een ondertoon en misschien is het maar goed ook dat ik hem in het ongewisse laat of ik het weet of niet. Daarmee heb ik dan even een machtsmiddel in handen wat hem voorlopig rustig houdt. Ik ben het overigens met je eens Feri om hem niet hetzelfde te behandelen als hij mij. Ik waak ervoor om hem net zo te beledigen als dat hij mij doet of om hem te pakken met vertrouwelijke informatie. Ten eerste omdat ik niet zo ben en ook niet wil zijn of worden, ten tweede omdat dan het hek van de dam is en ten derde omdat hij dan nooit zal zien hoe het eigenlijk wel moet en kan. Soms zie ik het advies om hem te confronteren met zijn eigen gedrag door hem hetzelfde te behandelen en dat hij dan rustig zou worden. Dat gevoel heb ik helemaal niet; ik denk dat wanneer ik dat zou doen dat het dan helemaal zou escaleren of erger nog dat hij fysiek geweld zou gaan gebruiken. Het beste op zo'n moment is, is om hem te laten uitrazen of proberen het gesprek heel luchtig op iets anders te brengen.

Feb 20, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag S,

Er klopt inderdaad iets niet aan je man. Het ene moment aardig, het andere moment zeer gemeen, beledigend. Bovendien geef jij het al aan: geeft erg op over zichzelf, een typisch narcistische trek als dat gepaard gaat met minachting voor anderen en andermans gevoelens. Dát doet hij dus ook naar je dochter toe: dat was duidelijk grensoverschrijdend gedrag wat hij daar deed. Dromen prima, maar dit ook zo duidelijk mededelen is neigen naar intimidatie. Als hij dat niet zo ziet, dan moet je maar duidelijk maken dat hij daar een grens heeft overschreden. Tenzij jij deze relatie prima vindt, dan moet je alles maar bij het oude laten...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Sociale narcist?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs