Sociale narcist?

by S
(Nederland)

Ik begin er langzamerhand van overtuigd te raken dat ik een relatie heb met een narcist. Iemand die prima doorheeft wat gewenst sociaal gedrag is. Sterker nog, die anderen van advies kan dienen in bijvoorbeeld opvoedkundige kwesties. En dat is dan ook nog een goed advies; een advies waarin gepleit wordt voor het tonen van liefde, geven van zelfrespect enz. Het lijkt alsof hij zich prima kan inleven en voelen in de ander.

In gesprekken, of eigenlijk zijn het overwegend monologen, getuigt hij van een prima psychologisch inzicht en dat maakt het nu juist zo moeilijk te begrijpen dat hij totaal geen inzicht lijkt te hebben in eigen handelen.
Dat hij mij na een monoloog van een uur bijv. Verwijt dat ik niet kan luisteren en hem steeds onderbreek terwijl ik er al een uur lang niet tussenkom. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Elke uiting van kritiek wordt omgedraaid en wordt mij verweten dat ik niet tegen kritiek kan.Hij kan, voor mij, totaal out of the blue boos worden en dan zijn de beledigingen niet van de lucht. Ik word dan totaal afgebroken en zelfs pijnlijke gebeurtenissen worden er dan bijgehaald. Maar dat is dan mijn eigen schuld, had ik maar niet dit of dat moeten doen. Hij vindt dat hij dan in zijn recht staat om zo te reageren. Later doet hij alsof er niks is gebeurd en dat vindt hij dan ook nog een verdienste van zichzelf, hij kan nl. erg snel vergeven. Soms geeft hij toe dat dit een slechte eigenschap is van hem maar lijkt hij niet te begrijpen dat zijn woorden kunnen kwetsen. Hij bedoelt het immers niet zo en de dingen die hij zegt, zegt hij zonder gevoel dus hoef ik me dat niet aan te trekken.
Nee, ik heb met hem een lot uit de loterij getroffen volgens hem. Hij stelt ook vrij hoge eisen aan zichzelf en dus ook aan mij. En vooral het eerlijk zijn wordt heel belangrijk gevonden. Op een bijna rigide manier wil hij eerlijk zijn wat betekent dat hij meteen laat weten als hij bezoek heeft van zijn ex vriendin bijvoorbeeld. Alleen krijg ik steeds meer de indruk dat hij maar de halve waarheid vertelt. Zijn exen worden flink zwart gemaakt maar als hij ze aan de telefoon heeft dan is het de lievigheid zelve. Of ik zie op een filmpje dat hij wel erg gezellig zit te doen met zijn ex terwijl hij haar daarvoor of daarna volledig afbrandt. Zij zijn ook altijd degenen die achter hem blijven aanlopen, wat er natuurlijk weer van getuigt hoe bijzonder hij is. Het vervelende ervan is dat je er nooit echt de vinger achter krijgt. Maar er komt steeds vaker het gevoel dat er iets niet klopt. Al was het alleen maar vanwege het afschuwelijke taalgebruik dat hij nuttigt als hij kwaad is. Het lijkt wel alsof hij uit twee persoonlijkheden bestaat die totaal niet met elkaar rijmen. Wel zie ik het enorme minderwaardigheidscomplex dat erachter schuilgaat. Ik heb nog nooit iemand zo hoog over zichzelf horen opgeven; eigenlijk voelt hij zich ver boven iedereen verheven. Tegelijk is het iemand die een ander ook een compliment kan geven of iemand kansen wil geven verder te komen. Ook naar mij toe uit hij vaak hoe blij hij met me is, dat ik intelligent ben, dat ik zo'n goede moeder ben enz.enz. Totdat ik weer een aanleiding geef, en dat heeft meestal met mannen te maken, om kwaad te worden en dan word ik de pan ingehakt. Ik zie dus zo duidelijk zijn verlatingsangst en minderwaardigheidscomplex dat ik het kan relativeren. Maar het is heel moeilijk om te definiëren wie hij nou eigenlijk is. Zeker na een verontrustend bericht welke ik kreeg van mijn 24 jarige dochter; zij vertelde mij dat hij haar slaapkamer binnenkwam in de ochtend, haar vroeg om een sigaret en haar toen doodleuk vertelde dat hij een rare sexdroom over haar had gehad met de mededeling dat ie wakker werd met een stijve. En dat ze een magisch meisje is. Terwijl hij altijd z'n mond vol heeft over respect voor mijn dochter, dat hij haar beschouwt als haar dochter, dat hij haar altijd zal beschermen etc. Maar als hij daarop aangesproken wordt kan ik verwachten dat hij alles zal omdraaien. Of we hebben het dan verkeerd begrepen of hij wordt boos omdat Hij niet wordt vertrouwd en dat hij dat alleen maar bedoelt als compliment. Zodanig dat je bijna begint te denken dat jezelf degene bent met perverse ideeën. Het gaat er niet om dat je dat hebt gedroomd, iedereen droomt wel eens dingen die je in het echte leven nooit zult doen, maar het gaat om het feit dat hij dat tegen haar zegt. Waarom?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs