Sorry, ik ben er eentje..

by b
(Nederland)

Na het einde van mijn achtjarige relatie waarin wij ook nog getrouwd zijn geweest 2,5 jaar ben ik mijzelf tegengekomen. Ik schrok.

Ik maakte hem ongelukkig met wie ik was, terwijl dat hem altijd blij had gemaakt. Mijn spontane, oprechte, intense en enthousiaste eigenschappen werden geliefd door hem en door anderen. Maar toen hij de verdrietige dame zag wilde hij haar helpen. Hij kon het niet. Ik stond het niet toe. Ik beleefde alle angstige en eenzame gevoelens alleen. Ik duwde hem ver weg. Zo ver dat de scheiding een vastbesloten keuze werd en hij al snel een andere liefde vond. Ik gun het hem. Maar ik gun mezelf ook wat geluk met mezelf. Dus ik begon een relatie met niemand anders dan mijzelf.
Oh en dat werd dus heel lastig. Wat een mooie maar ook soms afschuwelijke persoon ben ik. Toen ik precies een jaar geleden zelfmoordpoging deed en de hulpinstanties mij wilden helpen besefte ik dat ik nu een keer hulp moest vragen. Ik duwde iedereen weg en wilde het allemaal zelf doen maar ik kon het niet meer.
Onlangs ben ik gestart met een therapie om mijn emotieregulatie stoornis aan te pakken, die je bij borderline mensen ziet. Ik schrok. Weer. Ik borderline? Het was dus gewoon dit. Opgelucht maar ook pijn van herkenning. Mijn verleden die mij heeft gevormd tot iemand die ik niet wil zijn. Ik heb hier niet om gevraagd maar ik ben de enige die dit kan aanpakken.
Het kost mij veel moeite om hiermee om te gaan. Hoe kan ik een ander dat vragen? Ik vind het leven met mijzelf al lastig, hoe kan ik een ander dit aandoen?
Ik zou graag kinderen willen maar ik ga er niet aan beginnen tot ik met mezelf leer omgaan en van mezelf oprecht kan houden en een prettig zelfbeeld kan creëren.
Als een lotus wil ik bloeien met een achtergrond van modder en shit. Ik weet dat het lastig is om met mensen zoals ons te leven. De mooie intense emoties zijn prachtig maar de andere kant van de medaille is lastig om mee om te gaan. Maar besef, wij kozen hier ook niet voor. Sorry. Namens velen kan ik zeggen, wij wilden ook niet zo worden.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs