spiegeltje, spiegeltje aan de wand

by spiegeltje
(Belgie)

Narcisten kunnen inderdaad niet veranderen, maar ze kunnen wel gedwongen worden om zich in een bepaalde mate aan te passen aan de maatschappij. Gedwongen, niet door iemand, maar door hun eigen ervaringen. Als ze in de loop van hun leven systematisch tegen de lamp lopen, vaak tegenslagen te verwerken krijgen en regelmatig dingen zien mislukken in hun leven, gaan ze stilaan doorhebben dat het zo niet werkt. Wat ik zelf heb ervaren is dat mijn partner zich in de in de eerste 5 jaar van ons huwelijk helemaal anders gedroeg dan nu. Hij was een verschrikkelijk persoon, gemeen, ongevoelig, egoïstisch, vol van zichzelf. Ik ben door het diepste dal gegaan met hem. Het leek wel of hij geen ziel had. Een leeg persoon zonder inhoud, geen zelfreflectie, geen schuldgevoel. Ik heb jaren met hem geworsteld en gestreden. Intuïtief wist ik dat er iets goed fout zat bij hem. Ik ben echter nooit gestopt met communiceren. Regelmatig sprak ik hem aan op de manier waarop hij met mensen omging, waarop hij met mij omging. Ik haalde concrete voorbeelden aan en ging gedetailleerd in op zijn gedrag. Als hij opschepte over zichzelf dan haalde ik hem terug met beide voetjes op de grond. Ik zei: "Jij bent niet beter dan iemand anders, jij bent maar een mens zoals elk ander." (Dat ik vond dat hij zelfs een mindere mens was zei ik er maar niet bij) En als hij overtuigd bleef van zijn superioriteit dan vroeg ik om voorbeelden waarin hij dan zo goed was. Op een uitgebreide manier ontkrachtte ik dan zijn theoriën over zichzelf. Meestal op een niet confronterende manier. Soms deed ik mijn zegje dan weer op een woedende, gefrustreerde manier. We hebben zware jaren achter de rug, en ik weet dat het voor hem ook niet leuk was. Eerst heeft

hij mijn geklaag jaren genegeerd, maar omdat ik erg hardnekkig ben en het nooit opgaf, heeft hij op den duur toch schoorvoetend enkele aanpassingen moeten doen. Hij had natuurlijk ook geen zin in oorlog thuis. Hij wil met rust gelaten worden, mijn gedrag stoorde hem in die mate dat hij iets had van: ik doe het eens anders, om te zien wat dat geeft. Een narcist wil bewonderd worden, niet bekritiseerd. Ik heb de indruk dat al die jaren als een soort van "heropvoeding" hebben gewerkt. Ik heb zijn aandacht gevestigd op bepaalde dingen die hij zelf niet zag, en ik weet dat hij die ervaring soms gebruikt in zijn omgang met anderen. Niet omdat hij "goed" wil zijn, maar alleen in zijn eigen voordeel.

De sleutel tot het veranderen van een narcist ben jij zelf. Je moet sterk in je schoenen staan en duidelijke grenzen stellen. Zeker niet over je heen laten lopen. De narcist verandert niet daadwerkelijk, maar hij zal gedwongen zijn om zich tegenover jou anders te gedragen. Met anderen zal hij zich nog steeds hetzelfde gedragen, maar dat is jouw probleem niet. Je kan hem niet veranderen, en je kan moeilijk de strijd voor iedereen voeren, dat is onbegonnen werk. Zolang je maar duidelijk maakt dat jij bepaald gedrag niet tolereert. Een narcist is net als een verwende 5-jarige. Als je die zijn zin geeft dan beloon en bevestig je zijn gedrag. Als meer mensen in de maatschappij grenzen zouden stellen, meer in opstand zouden komen tegen dergelijk gedrag, dan zouden narcisten zich anders moeten gedragen omdat ze geen keus hadden. Als ze overal afgewezen en afgestraft zouden worden voor hun onhebbelijk gedrag, dan zouden ze zich meer moeten inhouden, meer schijnheilig moeten doen. Meer kan je van ze niet verwachten. En altijd op je hoede blijven met ze...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs