Stilte........

by S
(Huissen)

Hallo,
Mijn zoon, 26, is een narcist. Heeft 2 vrouwen en bij allebei een baby, 1 van 9 mnd en 1 van 6 mnd. Hij had mij 6 jaar uit zijn leven verbannen. Liet mij weer in zijn leven toen hij kids kreeg. Ik mocht even genieten van mijn kleinkinderen, maar ik kwam er achter dat hij mij alleen maar weer toe liet om mij er voor te laten zorgen dat zijn vriendinnen niet bij hem weg durfden te gaan. Ze zijn totaal in de ban van hem, en laten zich vernederen. Kunnen beiden niet van hem los komen. Omdat de baby's allebei al trauma's hebben opgelopen van zijn agressieve gedrag en ik dat niet kon aanzien heb ik geprobeerd om in elk geval 1 van de meisjes haar verstand terug te geven en in te laten zien dat hij niet goed is. Hij is agressief en ik ben ook bang voor hem. Nu heeft hij er voir gezorgd dat ik mijn kleinkinderen niet meer zie, de meisjes niet meer kan helpen en ik heb volledig afstand van hem genomen. Maar.........ik kijk terug en zie nu dat hij precies voor elkaar kreeg wat hij wilde......mij nog harder kwetsen door mijn kleinkinderen af te nemen en toe te laten kijken hoe zij ook als narcist zullen opgroeien.......het is zo stil nu, ik kan niks meer doen en er is geen therapie of wat dan ook voor omgaan met een narcistische zoon. Ik sta er alleen voor, de omgeving gelooft het niet dat hij zo is of snapt het niet, en mijn man, niet de vader van mijn zoon zegt,terecht, ik wil niks meer met hem en de meiden te maken hebben.......het is zo stil......

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html