Comments for stress

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 12, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Stress
by: Raylin

Hoi Angel, je heb kort en bondig maar heel duidelijk omschreven wat narcisme inhoudt. Ikzelf zit in een benarde situatie en ben sinds vorige week weg van mijn vriend met wie ik meer dan 4 jaar heb samengewoond. Het was een hel en precies zoals jij hebt omschreven. Ik hoop dat het nu wat beter met je gaat. Ik heb nog een lange weg te gaan maar de 1ste stap is al gezet !!!!
Bedankt aan iedereen op deze site voor de moedige woorden en steun.
Groetjes,

Aug 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
zelfde ervaring
by: Sandra

Hallo Angel,

Het is net alsof je mijn verhaal hier hebt gepost. Ik kan gelukkig zeggen dat we midden in een echtscheidingsprocedure zitten.

Dank voor je verhaal.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to stress.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs