stress

by Angel
(Bru)

Aanvankelijk was mijn partner charmant, lief...alles leek ok. Snel ontdekte ik een gebrek aan inleving; een immens verschil tussen verschillende gemoedstoestanden. Van klein kind die moet getroost worden, tot stoere arrogante persoonlijkheid, charmante persoon, lolbroek en in het middelpunt van de belangstelling.

Moeilijk te volgen...
Uiteindelijk kreeg ik meer en meer kritiek...op alles...mijn persoonlijkheid, mijn aandacht, mijn rijstijl, mijn haardracht, mijn kledij...elke dag ! Dit heeft zijn grenzen natuurlijk; eerst weet je niet goed wat er gebeurt en dan stilaan ga je er tegenin. Je wordt volledig gedestabiliseerd. En wanneer je er dan tegenin gaat, dan wordt die narcistische persoon keihard, stalen blik, ijzig koud en word je verweten dat je niet normaal bent. Want, die mensen brengen je soms tot de limiet.
Een narcist heeft altijd gelijk, altijd. Altijd het laatste woord, onredelijk en doet je geloven dat je 'nul' bent.
Maar eigenlijk zijn dit zeer trieste mensen. Eigenlijk zijn die niets zonder een persoon dicht bij hen waarop ze kunnen teren en pure reflexie uitoefenen. Naar de buitenwereld inderdaad de charme en vriendelijkheid zichzelve. En eens de private deur dicht gaat, begint zich een andere persoon te manifesteren. Klagen en zagen, kritiek op alles, nooit de grappige charmante persoon welke de anderen steeds zien.
Het is mijn partner, mijn echtgenoot.
Gelukkig voelt dit niet aan, helemaal niet.
Een wapen is gewoon negeren. Maar bereid je voor, je krijgt een storm van verwijten..dat je niet luistert, dat je egoistisch bent, etc..
Ik denk dat er maar een oplossing is: dit is weggaan van zo'n mensen. Misschien kunnen die evolueren als ze willen, maar ik heb er mijn twijfels over. Don't trust them ! Zorg dat je je eigen wereld en veiligheid inbouwt en goed voor jezelf zorgt. Geloof nooit wat hij of zij je wilt doen geloven.
Beloof dit aan jezelf.
mvg,

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs