Comments for Subtiele narcist

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 09, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag C,
dank voor deze mooie bijdrage! gewoon door blijven groeien en je zal dan vanzelf merken hoe het in jullie relatie zal gaan. Trouw aan jezelf blijven is het belangrijkste: je bent immers al heel ver gekomen!
mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Subtiele narcist .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs