Comments for T beest dat Kalverslachter heet...

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 24, 2013
Rating
starstarstarstarstar
reactie
by: Anonymous

hallo
Gisteravond heb ik het artikel "ontkennertje" geplaatst.
Ik las je artikel en herkende er mijn ex-werkgevers in. Bij aanvang van dienstverband ben je hun rots in de branding, echter tegen de tijd dat ze van mij onrespectloze handelingen (op gebied van financiële administratie) ging vragen en daardoor mijn principes op gingen zetten, dan ben je in 1 keer tegen hun en breken ze je de "poten" onder je stoel af.
Mijn adem om vol te houden was lang, daar ik het werk erg leuk vond en wij gelukkig maar 1 x per week werkoverleg hadden.
Wat ik heel herkenbaar vind in je verhaal is dat je op een gegeven moment begint te twijfelen aan jezelf, een narcist weet heel goed het balletje terug te spelen naar zijn/haar slachtoffer.
Zoals ik in mijn artikel schrijf is de relatie met mijn collega erg verstoord, heb me in alle bochten gewrongen, kwetsbaar opgesteld , de ezel geweest die zich meerdere malen aan de steen gestoten heeft en steeds vroeg ik mij af waarom ik mij daar niet bij neer kon leggen, totdat ik gistermiddag ineens het "licht" zag. Door het soort van deja-vu ervaring ging ik diverse narcistische trekjes herkennen in mijn collega, echter de trekjes zijn niet zo sterk aanwezig als bij ex-werkgever vandaar dat ik ze niet herkende, ze zal misschien een "verborgen" narcist zijn denk ik. Gelukkig zit in niet in de fase dat ik twijfel aan mezelf, je wordt er op een bepaalde manier toch gehard in, maar het kwartje is gevallen, gelukkig. groet mirjam

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to T beest dat Kalverslachter heet....


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs