Comments for toch een narcist?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 18, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Ga verder met je eigen leven
by: Anonymous

ga verder met je eigen leven en laat die idioot met rust.

Nooit meer op reageren.

Of hij narcistisch is kan ik niet echt opmaken uit je relaas, hij is in ieder geval wel een leugenaar en een vreemdganger.

Vergeet hem en besteed je tijd aan leuke dingen.........

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to toch een narcist?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs