Toekomst

by Anoniem
(Anoniem)

2004, ontmoeten ik een vrouw. Het klikte direct. Ze kwam al vrij snel inwonen. Kort erna was ze zwanger. Tussentijds kwam ik er achter dat ze nog wel wat heeft meegemaakt in haar leven. Pappa die zijn handen niet thuis kon houden, scheiding van ouders en zus ( dit kwam op haar schouders) en vele vriendjes welke voor mii, etc. Na het werk kom ik ergens in 2008 thuis, er was niemand, kasten leeg etc. Ze bleek met kind vertrokken en ingetrokken bij moeder en later bij een collega. 2 maanden gingen voorbij. Tussentijds veel gebeurd. We kwamen weer in gesprek. Ik kreeg te horen dat ze niet meer het begin gevoel had, wel gezegd, de zogenaamde vlinders in de buik. Hierover veel gesproken, kwam er een moment dat ze weer terug kwam. We pakten het leven weer op. 2012 was de tweede op komst. Nu zit ik weer met het zelfde weer die begin gevoelens, rest erom heen, geen reden tot een relatie.


Ik ben is gaan na denken, tuurlijk heeft er al van alles plaats gevonden. Maar dan kan ik een boek schrijven.

In die tijd nu ik terug blik heeft het volgende plaats gehad;

- In eerste opzicht charmant, veel zelfvertrouwen en eigenwaarde

- Snel in de verdediging

- Spontaniteit laat te wensen over

- Gebrek aan uiting van gevoel

- Ongeïnteresseerd over komen op anderen

- Minderwaardigheidsgevoel

- Om bevestiging vragen

- Diepgewortelde onzekerheid

- Positief overkomen op anderen en dit overdreven doen

- Egocentrisch gedrag vertonen

- Merendeel om zichzelf bekommeren, niet om anderen

- Moeilijk gevoelens kunnen tonen

- Kan niet tegen kritiek

- Graag bewonderd worden

- Moeite hebben met liefhebben, maar wel willen ontvangen

- Vindt zich zelf uniek

- Ontkenning van problemen rondom eigen persoon

- Erg gevoelig voor (non-verbaal) gedrag van anderen

- Slecht inlevingsvermogen in anderen

- Weinig aandacht voor mening van anderen

- Gebrek aan empathie

- Altijd leven naar hun ideaalbeeld in plaats van hun zelfbeeld

- Depressiviteit bij (kleine) tegenslagen

- Altijd angst voor minderwaardigheid

- Het nooit goed genoeg vinden (zowel eigen gedrag als dat van anderen)

- Ziet het gedrag niet als een probleem

- Bleek in het verleden en nu geen relaties behouden (veel vriendjes gehad)

- Jaloezie

- Snel zoeken van nieuwe partner na beëindiging van “oude” relatie

- Slecht praten over verbroken relaties

- Verlatingsangst

- Altijd anderen de schuld geven, eigen verantwoordelijkheid ontkennen

- Kunnen geen echte liefde geven

- Geen hulp willen/accepteren

- en nog veel meer.....


Ik ben van mening. 100% nps.

Nu komt het. Hoe kan dat ze voor de tweede maal zelf weg gaat. Ik weet dat ik op al die punten nooit haar de voldoening geef qua denkwijze 'narcist'.

Maar voor een tweede keer klampt ze zich aan nieuwe relatie... En is de rest erom heen niet meer belangrijk. Heel vreemd. Wie kan dit verklaren. Nog maar de vraag hoe vaak dit in de toekomst gaat herhalen met andere vriendjes. Blijkbaar had ze voor mij ook heel veel vriendjes direct achter elkaar. Waar verder nooit over gesproken, hoorde dat nu pas. etc etc etc.

Als NPS inderdaad de rol is en ze geeft aan dat er niks met haar aan de hand is.... Wat is de toekomst.... diverse nieuwe vriendjes of zit er ook ergens een halt? Het lijkt me niet goed voor de kids, die nemen dit soort gedrag over....

Ofwel: wat zou jij doen als je vriendin Narcisme heeft. Vaker vriendjes voortijds gehad. Kenmerken eerder genoemd. Nu voor een tweede keer in eigenbelang handelt zonder eerst er echt over gesproken. Communiceren is erg moeilijk en ga zo maar door.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs