Toon je onafhankelijkheid

Mijn man heeft heel wat narsistische trekken, maar hij is nooit fysiek agressief. Zijn uitingen zijn subtiel en erg manipulatief. Liegen en bedriegen doet hij gewetenloos. Zijn eigen gedrag goed praten ook, evenals zijn eigen fouten op mij projecteren.

Ik heb besloten niet bij hem weg te gaan vanwege mijn leeftijd, 62, en vanwege de leuke kanten die hij ook heeft.ik heb geleerd ermee om te gaan door mezelf te veranderen. Inderdaad, zoals beschreven, alles benaderen vanuit: ik denk, vind ed. Zijn gedrag waar ik niet van hou steeds weer benoemen op het juiste moment.
Maar vooral: mijn eigen weg gaan. Ik laat hem voelen dat ik niet afhankelijk ben van hem. Dat ik zijn leuke kanten graag wil delen, die benoem ik ook steeds, maar zijn niet leuke kanten benoem ik ook. Ik heb het geluk dat we 2 huizen hebben dus als het me te veel wordt ga ik naar mn eigen huis. Dit helpt enorm! Rust voor mij en hij moet wel intomen, want hij is afhankelijk van mij. Niet financieel hoor. Hij is als de dood dat ik bij hem wegga, dat is gezichtsverlies. Maar ik laat zien dat niet alle touwtjes in zijn handen liggen. Dit helpt enorm.
Als hij echt agressief zou zijn, zou ik wel bij hem weggaan. Maar zijn verbale manipulatie kan ik gelukkig intussen goed hanteren. Heeft jaren geduurd!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs