Comments for Trots op mijn Russiche bloed

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 20, 2014
Rating
starstarstarstar
de echte moeder en vader
by: sylvia groot

PB (Bandung Indonesia),

Wat een afschuwelijk verhaal.
Ik zet er speciaal voor u een mooi verhaal tegenover.

Als jong getraumatiseerd kind nam ik een besluit:
voortaan was mijn echte moeder de Aarde, en mijn echte vader de Zon. De Maan werd mijn grootmoeder, en de Sterren waren al mijn voorouders die over mij waakten en via intuitie altijd goede raad gaven.

Deze fantasie heeft mij tot op de dag van vandaag veel goeds gegeven. Want bij Moeder Natuur hervind ik nog steeds rust en kracht.

Vogels begonnen speciaal voor mij te zingen, de zon die mijn verkilde lijf verwarmde, een ruisende wind voerde boze gedachten weg, en elke dikke boomstam waar tegenaan ik kon leunen, bood troost.
Bloemen lachten en een vreugdevolle gezoem van bijen en vliegjes, het zorgde voor een goed humeur.

Later kwam daar nog de ontspanning bij van de zee, het strand en de wolken.
En wanneer de wolken de ongehuilde tranen van verdrietige mensen regenden, dan wist ik heel zeker dat zij even ontlast werden van hun verdriet en zich weer beter gingen voelen.

En in die ontspanning ontstond soms spontaan een gedicht:

een regendruppel
of een traan,
ze ontstaan
in draaikolken
van wolken
in de lucht
of in een hoofd
de emotie dooft
in het nat gespat
waardoor bij helder weer
of weten
even alle regen
is vergeten

Moge de zon altijd voor u schijnen PB.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Trots op mijn Russiche bloed.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs