Trots op mijn Russiche bloed

by PB
(Bandung / Java Barat / Indonesi"e)

Met aandacht heb ik de pagina’s doorgenomen en ben best wel blij dat ik heb mogen vaststellen dat het met mij, ondanks mijn persoonljkheid stoornis, dus eigenlijk best wel mee mag vallen. Van jongs af aan mocht ik worden geconfronteerd met de naweëen van de 2e Wereld oorlog waarin mijn ouders zijn opgegroeid en uiteindelijk ook elkaar hebben gevonden in een concentratiekamp waarin zij samen te werk waren gesteld. Niet een verblijf welke je moet willen dus… Moeder van Russische afkomst en mijn vader een echte onvervalste Hollander…. Allebei heftig getraumatiseerd door de vele verschrikkingen welke een oorlog met zich meebrengt en liefde bij elkander mochten ervaren welke dermate heftig mocht blijken te zijn dat mijn vader haar vroeg om in Nederland te komen samen wonen… Niet inschattend welke kwalijke gevolgen dat zou kunnen hebben op termijn immers, mijn moeder kwam wel uit Rusland… Haar/mijn familie aldaar is voor 96% vermoord / misbruikt voor medische doeleinden enz…. Alle zeer riante familie bezittingen onteigend enz., enz… Voor haar verboden om kontakt op te nemen via schrijven met de haar toen nog resterende broer en zus. Van de 16 broers en zussen was zij samen met nog een zus en een broer, de enige overlevenden. Die broer kwam vrij snel te overlijden haar zus verdween in een psychiatrisch traject en was dat einde verhaal… Geestelijk en lichamelijk is zij daaraan kapot gegaan met alle ellende voor de toen nog erg jonge kinderen van dien. Natuurlijk hebben wij allen daaraan een persoonlijkheidsstoornis overgehouden want, als jong kind mocht je beleven in het Vrome, zwaar Katholieke Limburg, dat er geen betere Rus mocht bestaan dan een dooie…. Ik kreeg de naam “Spoetnick “ toebedeeld door een brave buurman die met zijn gore tengels niet van jongetjes af kon blijven. Alsof er al niet genoeg basis aanwezig mocht zijn voor heftige trauma’s kwam dat er ook nog even bij.. Helaas heeft hij nog een tiental jaren door mogen parasiteren op jonge jongetjes alvorens die keurige Katholieke hufter werd gepakt…..

Reden ook voor mijn moeder om ons vooral geen Russische taal aan te leren…
Na de geboorte van mijn jongste zus, verloor mijn moeder erg veel bloed tijdens haar maandelijkse cyclussen. Reden voor de medische specialisten om haar baarmoeder te verwijderen zonder dat men er verder bij stil heeft gestaan welke ingrijpende gevolgen dat mogelijkerwijs zou kunnen hebben op een vrouw. Men wist toen amper van het bestaan van “Postnatale depressies”… Op de middag dat wij haar konden gaan ophalen uit het ziekenhuis ging het volkomen mis op het moment dat zij voor het eerst uit bed mocht komen… Helemaal van haar Path af en volkomen geestelijk kapot…. Nooit heb ik meer mijn moeder terug gekregen zoals ik haar toch meende te kennen. Voor ons was zij verworden tot een uiterst onbetrouwbaar ongeleid projectiel dat elke moment het meest vreselijke met ons kon uitvreten wat er maar in dat krankzinnige hoofd kon opborrelen… Ik kan daar een bijbel over optekenen van alle ellende welke wij als kinderen hebben mogen verwerken zonder dat er ooit ook maar één Overheids persoon zich om ons bekommerde… Daar liggen de wortels van mijn traumas waar ik mee heb moeten leren leven want, geen enkele levende ziel bij welke Overheidsinstantie dan ook, heeft zich ooit laten zien…… En diep in mijn hart kan ik enkel maar de schuld vinden dat het om reden van ons Russische bloed moet zijn wat wij met ons meedragen…. Ik heb als kind en teenager te vaak en te nadrukkelijk mogen meemaken hoe men, vooral bij de Overheid, als een blad aan een boom omdraaide zodra men vernam dat ik van Russische afkomst was..
.. Vader met een zeer duidelijke persoonlijkheidstoornis als direct gevolg van diens oorlogs trauma’s. Ik herkende in hem op een gegeven ogenblik 4 verschillende persoonlijkheden en ben er nooit achter gekomen welke nu eigenlijk de enige echte vader was… Van geen van diens persoonlijkheden mocht ik ervaren, deze van mij te houden. Altijd wel openlijke pijnlijke vernederingen laten welgevallen. Mocht geen tandheelkunde gaan studeren of een technisch teken beroep gaan studeren. Ik mocht zelfs niet naar het conservatorium om daar gitaar te gaan spelen geheel en al bekostigd door een persoon die in mij een groot talent weggelegd zag.. Later mocht ik vernemen dat het de oudste zoon moest zijn geweest van die keurige nette Katholieke hufter die zich aan mij heeft willen vergrijpen… Ik moest en zou auto monteur worden. Dat natuurlijk geheel en al tegen mijn zin in. Ben het trouwens ook nooit geworden……. Nooit is hij bij mij komen kijken in mijn 14 jaar durende voetbal carriere… De duiven waren altijd belangrijker…. Toen er werd ontdekt dat hij, ondanks zijn gespeelde eerzame burgerlijke houding nog ergens een vriendin er op na mocht houden voelde, niet enkel mijn moeder doch ook mijn oudste zus en ik ons maximaal verraden en is dat nooit meer goed gekomen. Vreemd genoeg zijn wij hun wel tot aan hun dood aan toe, trouw gebleven aan deze ouders en voor hen gezorgd tot op de dag van overlijden aan toe. Iets waarover veel onbegrip bestond bij de hen begeleidende psychologen en verzorgers…. Helaas betekende hun dood voor ons wel dat wij elkaar geheel en al uit het oog hebben verloren. Op zoek naar het eigen geluk wellicht?? Het moet mij van het hart, blij te zijn met uw publicatie om reden dat het veel heeft verduidelijkt waar het bij mij nog behoorlijk schemerde ten aanzien van mijn vader en ook moeder. Mijn vader is wellicht door toedoen van oorlogs trauma’s verworden tot een 100% niets en niemand ontziende wrede narcist die ook echt wel zijn vriendelijke kanten had eeeeh ….. Voor de buitenwereld tenminste….
Met vriendelijke groet en gevoelens van Hoogachting,
PB / Bandung Indonesië

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs