Comments for type narcisme

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 27, 2014
Rating
starstarstarstar
type narcisme
by: Sylvia groot

@Type narcisme.
>>>De verschillende types zouden kunnen samenhangen met (en hierover word verdeeld gedacht) de oorsprong van het ontstaan van deze ziekte!, of het kind heeft de beslissing genomen op grond van misbruik, of het heeft die genomen op grond van overmatige bescherming waarin het never verantwoording leert. Mijn inziens in het eerste geval somatisch en in het tweede geval cerebraal, <<<

Zoals ik het zelf heb begrepen, koketteert een somatisch narcist eerder met zijn aantrekkelijk uiterlijk en pakt zijn slachtoffers in met zijn (valse) charme. Een cerebraal narcist doet dat met zijn kennis. Dr. Sam Vaknin bijv. beweert van zichzelf een cerebraal narcist te zijn aangezien zijn uiterlijk niet onweerstaanbaar genoeg is.

Voor wat betreft de verdeeldheid onder de wetenschappers mbt de oorsprong van narcisme denk ik dat dit zowel het ene (bijv. psychisch en/of seksueel misbruik) als het andere (opvoeding als het 'prinsje') het geval kan zijn.

Van nabij maakte ik een een cerebraal narcist mee, die zijn ongeletterde (ex)vrouw klein (dus emotioneel afhankelijk) wist te houden met zijn eeuwig academisch gewauwel en beter-weten.
Mijn persoonlijke ervaring was die met een somatisch narcist die al zijn charmes in de ring gooide om het uiteindelijk voor elkaar krijgen mij seksueel afhankelijk te maken.

Wanneer het slachtoffer na verloop van tijd -vaak nadat het lijden onverdraaglijk is geworden- in staat is de eigen zwakheden of kwetsbaarheden te onderzoeken, kan zo'n relatie achteraf een belangrijke levensles bevatten.
Ik ben mij er van bewust dat niet iedereen in staat is die eigen rol te onderzoeken, waardoor slachtoffers soms veel te lang blijven hangen in een dergelijke destructieve relatie.

Maar u heeft gelijk: to run for your life is het allerbeste advies.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to type narcisme.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs