type narcisme

Heel herkenbaar allemaal. Maar er zijn nogal wat verschillende persoonlijkheidsstoornissen van het B cluster type die soortgelijke trekjes tonen en ook in wezen niet kunnen.

Bijvoorbeeld een psychopaat.

Ook is een narcist niet altijd een leider, integendeel en ik denk afhankelijk of je met een thick Skinned ( cerebraal ) narcist te maken hebt of een thin Skinned ( somatische ), hier zijn meerdere begrippen voor trouwens en is een verschil van dag en nacht. Wel schijnt elke narcist allebeide kanten in zich te hebben waarvan één kant min of meer domineert afhankelijk van de situatie waarin deze is.

Ikzelf heb ervaring privé als ook in het bedrijfsleven hiermee.

De verschillende types zouden kunnen samenhangen met ( en hierover word verdeeld gedacht ) de oorsprong van het ontstaan van deze ziekte!, of het kind heeft de beslissing genomen op grond van misbruik, of het heeft die genomen op grond van overmatige bescherming waarin het never verantwoording leert. Mijn inziens in het eerste geval somatisch en in het tweede geval cerebraal, waarbij nogmaals gezegd, een narcist zal altijd beide kanten in zich hebben waarbij één domineert. Wat aangepakt moet worden is een gemeenschap waarin dit niet voor kan komen, een narcist kan er zelf niets aan doen een narcist te zijn en is in het cerebrale verhaal ongeneeslijk, als deze de overhand kent en somatisch schijnt enig succes te hebben in|op therapie en |of genezing.

Ikzelf heb een relatie gehad met een cerebraal narcist, evt combi met borderline en|of bipolair en ik ben de somatische. In het bedrijfsleven kom ik ze allemaal tegen en mijn leven word er altijd door beheerst en totaal verwoest onmogelijk. Mijn moeder is er ook één. Mijn beslissing lag volgens mij toen ik iets van 3 was en of 5 maar dat waren 2 verscheidene gebeurtenissen met 2 verscheidene personen, familie buiten mijn moeder. Maar zij is degene die me er altijd op wijst al 1000 x met het je lijkt het wel aan te trekken en dat is ook zo ik ben een makkelijke prooi en vernietig daarmee ook anderen in wezen. Omdat somatisch makkelijk een prooi vormt voor welk B cluster stoornis dan ook, mijn meerdere die echt van invloed is op de werkvloer is psychopaat. Whatever je denkt te weten over het merendeel B cluster type en indeling, RUN FOR YOUR LIFE. Het enige advies voor relaties in welke vorm dan ook.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs