uitgewoond

by anne
(haarlem)

Hoi


ik leef nu bijna 30 jaar met een narcist. Ga er van uit dat dat alleen haalbaar is als je grenzeloos sterk bent, ondanks alles een eigen leven hebt met mensen die belangrijk voor je zijn (al zullen ze altijd naar beneden gehaald worden door je vriend, partner), dat je geen emotionele support of inleving verwacht, en dat je zelf enigszins ongrijpbaar blijft door anderen ook reuze interessant te vinden. Na een grote operatie kwam ik thuis te zitten. Ik werd kwetsbaar en labiel. Dit was niet de afspraak, mn man nam de benen. Hij kwam na een maand of vier terug; het was hem duidelijk dat ik opkrabbel, vecht. Dit kon hij niet plaatsen. Hij is terug en ik ben in therapie gegaan. Doel; zelfbescherming, controle, ook op mijn eigen kwetsbaarheid. Na 30 jaar samen en twee kinderen kom ik moeilijk los. Dat zal ook mijn valkuil blijven. Maar therapie (en heel veel kracht) helpt. Met name; stop met verwachten en ga weinig aan. Dat is veel te bedreigend voor een narcist.

groet, anne

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs