Comments for Vanuit je eigen kracht centrum kan je zelfs een Narcist de baas.......

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Nov 22, 2012
Rating
starstarstar
narcist de baas
by: Sylvia groot

Een liefdevolle theoretische benadering. Bij mensen die dagelijks worden vernederd en genegeerd door de narcist nauwelijks vol te houden. Een liefdevol mens die werkelijk geen enkele genegenheid en aandacht ontvangt in de relatie, gaat langzaamaan kapot. Dat is helaas de bewezen realiteit.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Vanuit je eigen kracht centrum kan je zelfs een Narcist de baas........


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs