Vanuit je eigen kracht centrum kan je zelfs een Narcist de baas.......

by J.
(Gouda)

De wrange grap van de narcist is dat hij of zij leeft in een vermoeiende leugen, en U niet.


Alleen, weet U wel hoe sterk U bent,
weet U wel wat rustig ademhalen, en rustig nadenken met U doet?

De Narcist intimideert erg graag, hij maakt U kleiner, en dat laat U soms toe, en dat is jammer.
De oplossing is simpel, blijf in rust, in waarheid, met liefde voor U zelf, ook voor de onmacht van de zielige Narcist.

De narcist is duaal, speelt toneel, dat is zielig. Ga naar de energie van Uw zielecentrum, adem vanuit Uw buik,.
lach breng er humor in, blijf rustig en spreek de waarheid.
Dat is bijna alles, een kind kan de was doen......

Het is Uw eigen angst, het van u zelf verwijderd raken dat U de das om doet,
nergens goed voor!!!!!
Een Narcist heeft net zo goed als U een gevoelige ziel alleen is die een beetje erg kwijt geraakt!!!!
Sterkte... en ja, vr. groet a L.J.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs