verbonden in pijn met de narcistische moeder

by K
(Rijswijk)

Met interesse heb ik deze 'tools' aangegrepen, om uit de narcistische 'lus' los te komen met mijn moeder. Pas 10 jaar geleden ging er de deksel van de beerput betreffende ons familieverhaal: zij is door mijn vader verkracht en in een huwelijk met hem gerold. Hij heeft ook mij als kind misbruikt. Ik ben nu 57 jaar oud, en zij is 87!!!


Nu, de vader en zijn ziekte is bij de psychiater behandeld, maar de moeder niet... Omdat haar gedrag en uitingen zo absurd zijn (in het kader van wat er met mij is gebeurd) ben ik sinds een jaar, haar uitingen gaan opschrijven. Ik 'hoor' anders de absurditeit niet. Langzaam, langzaam, begreep ik dat doelwit ben van wat je een 'narcistische bezetting' noemt. Vorige week pas, las ik een artikel over narcisme, uit een tijdschrift voor psychiatrie. Ik ondervond het als een heftige ontdekking. De puzzelstukjes vallen op hun plek. Ik ben voor mijn moeder een 'als-of-ander' - en wat niet geprojecteerd kan worden, wordt geheel niet waargenomen.

Eerder al voelde ik: de pijn die in mijn moeder ligt, ligt dieper, verder terug in haar biografie. Daar ligt alles verankerd.

Als 'slachtoffer' heb je denk ik doorgaans, een erg ingewikkelde relatie met een 'dader'. Er is iets monsterlijks gebeurt - en hij en jij zijn de enige getuigen ervan. Maar in de verwerking, is er nooit een 'op-ooghoogte-niveau' bereikbaar. De dader zal alles op alles zetten om zich in steeds verdergaande anonimiteit te hullen.

Het is schokkend voor mij, dat dit 'op-hoogte-niveau' ook niet mogelijk is, met een persoon die in een narcistische muur zit. De mogelijkheid dat je als persoon wordt waargenomen, dat je grenzen gerespecteerd worden, is nihil. Er is geen gesprek van mens tot mens mogelijk. Wat betekent dat ik opgesloten zit met mijn verhaal.

Hier in dit artikel, is sprake van een partnerrelatie met een narcist. Ik zou graag meer weten, over een moeder-dochter relatie in deze setting. En tools: hoe bevrijd ik mij uit haar gevangenis?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs