Verlost na 5 jaar

by anoniem
(Rotterdam)

Ík heb 1 van de verhalen gelezen en vermoed hieruit dat ik het volgende slachtoffer ben geweest. Het verhaal sluit aan bij mijn ervaring van 2012-2017.Alles is bekend bij mij. Wat een ervaring heb ik opgedaan in 5 jaar tijd! Ben inmiddels 6 maanden geleden verlost van deze ellende!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs