Comments for Voor niets kapot.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 03, 2018
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

dag J,

moedig van je om dit toe te geven! Juist daarom is inderdaad meer kennis over persoonlijkheidsstoornissen zo belangrijk. Dat is een essentiële missie van deze blog. Hierdoor kunnen eerder en sneller mensen geholpen worden, relaties gered en veel leed bespaard worden. Zegt het voort!
Sterkte met alles!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Voor niets kapot..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs