Voor niets kapot.

by J
(Amsterdam)

Het wordt geen lang verhaal maar een constatering die aantoont dat inzicht en kennis mbt Borderline essentieel is.

Ik ben nu 51 en heb 14 jaar geleden mijn, gelukkige, gezin kapot gemaakt. In een impuls. Niemand begreep er iets van en ik denderde maar door. Als mijn man en ik hadden geweten van mijn stoornis dan hadden wij waarschijnlijk zo kunnen handelen dat deze crisis overwonnen had kunnen worden en hadden onze kinderen nog steeds een vader en moeder bij elkaar gehad.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs