Comments for waar blijft de waardering?

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Dec 17, 2011
Rating
starstarstar
In relaties: altijd ook naar jezelf kijken
by: Feri Kovács

16-12-2011:
Op basis van wat u hier vertelt kan ik niet direct zeggen dat haar gedrag duidt op een narcistische persoonlijkheid. Mogelijk moet zij nog leren stabieler te zijn in haar emoties en gedrag en meer haar eigen grenzen leren aangeven. Maar...uw eigen beleving van dit alles is ook wat merkwaardig, als ik dat zo zeggen mag. U bent binnen 1 jaar 'gedumpt' door haar en vervolgens heeft u haar weer voor uzelf 'teruggewonnen'. Dat deed u door haar veel te ondersteunen met aandacht, liefde, ook in haar contacten met familie. En u merkte op dat zij weinig dankbaar was naar u toe. En na 6 jaar merkt u dat zij nieuwe vrienden heeft gevonden waar zij veel energie in stopt. Dat brengt u aan het twijfelen. Immers, deze energie stopt zij niet in u. Een paar vragen heb ik voor u: 1. hoe kan het dat als zij ooit de relatie met u verbrak, u zo lang alle moeite deed voor haar om haar weer 'terug' te winnen? Omdat u haar zo leuk vond? U betitelt haar wel als een 'borderliner'...misschien lijkt het gedrag van haar daar wel op maar op het moment dat u haar al als zodanig gaat zien is de relatie al ongelijkwaardig. Zij is namelijk 'ziek' en daarom kunt u begrip voor haar houding naar u opbrengen. U kunt haar zelfs 'vergeven'. Dit komt niet als een gelijkwaardige relatie over. 2. Waarom heeft u er zoveel moeite mee dat zij nieuwe mensen ontmoet en haarzelf kennelijk wil vermaken? Eist u misschien dat als u veel voor haar heeft gedaan zij dan op zijn minst ook meer dankbaarheid moet tonen naar u toe? Moet dat? Of was het van uw kant uit onvoorwaardelijke liefde? 3. Waarom bespreekt u dit niet met haar, bijvoorbeeld samen met een psycholoog? Waarom vraagt u haar niet of zij zo nog wel verder wil met u? Het zou toch goed kunnen zijn dat zij eigenlijk liever minder met u om gaat? Heeft u hier wel eens aan gedacht?
Misschien klinkt dit alles wat vervelend voor u maar in een relatie moet je altijd kijken naar beide partners. In uw geval heb ik hier vooral gekeken naar wat en vooral hóe u een en ander opschrijft en zegt over uw vriendin. En ik heb ook gekeken naar hóe u hier een oplossing kunt krijgen. Dat lukt dus echt niet op de manier zoals u nú naar haar kijkt... Mijn advies zou zijn om eens samen goed te praten en elkaars verwachtingen over uw relatie aan te horen. Misschien wel eerst gewoon op papier. En mocht u dat beiden niet lukken omdat er snel irritaties of ruzies ontstaan, stapt u dan op tijd naar een psycholoog of relatietherapeut. Als u beiden om uw relatie geeft zet u deze stap op tijd.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to waar blijft de waardering?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs