Wat is de drijfveer van narcisme???

by K
(kapelle)

in ons bestuur zit volgens mij zo iemand, VvE appartement. De leden aanbidden hem. Waarschijnlijk

vanwege dat de meesten een lage opleiding hebben. Hard gewerkt maar geen maatschappelijke ervaring. De meneer heeft zichzelf en 2 dames als "kandidaat" verkiesbaar gesteld. Niemand kwam aan de bak want op de agenda stond alleen hun namen op. Nu is hij vz. penn. en secr. want de dames kunnen niets en zijn tafelversiering tijdens de verg. En de leden kiezen en slapen voort.
Ongevraagd zaken op de agenda zetten die volgens hem verplicht zijn van de overheid. Bij navraag
aan het Ministerie blijkt hier niets van te kloppen. Nog net niet gemaakte kosten:€ 14000,00.
Verslag als vz. zelf schrijven en 75% manipuleren. De leden? Zij slapen verder en hij die commentaar geeft wordt aangeraden door de leden te verhuizen want zij passen niet in dat appartement.
Het is dus niet altijd de persoon die ziek is maar ook personen rondom dit soort figuren hebben vaak boter op hun hoofd. Zij laten zich inpakken en misbruiken.
Tracht info te krijgen als zij zich verkiesbaar stellen vooral als er twijfels zijn. Vaak zijn het lieden die ook problemen op hun werk hadden of hebben.
Als dit soort lieden leden of personen buitenom de vergadering benaderen moet er al een belletje gaan rinkelen. Zij lijken aardig maar het zijn wolven.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs