Comments for Wat je niet geeft, kan je niet verwachten ook.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 27, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Grenzen stellen
by: Anonymous

Mogelijk helpt een antwoord apparaat. Dan bepaalt u vervolgens dat u NIET terug belt.

Een ex collega had een geheim nummer wat bij de werkgever niet bekend was om zijn vrije tijd te bewaken.

Vraag zelf hulp bij het zo goed mogelijk om te gaan met deze vrouw.

De oplossing is solliciteren tot u een nieuwe baan heeft en dan vertrekken.

Sterkte!

Jul 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Ernstig afwijkende directrice...
by: Feri Kovács

Als jouw verhaal klopt dan is het gedrag van deze directrice afwijkend en heeft zij professionele hulp nodig. Juist dit soort voorbeelden heb ik nodig om mensen te laten zien hoe idioot het eraan kan toegaan als je narcistische persoonlijkheidsstoornissen (want daar lijkt het veel op, hoewel, er kunnen meerdere diagnoses hier opgeplakt worden) hun gang laat gaan. In ieder geval: doe wat met z'n allen en laat dit zo niet door gaan! Onderneem gezamenlijk actie naar de Raad van commissarissen bijvoorbeeld. Enne...als niemand dat durft...allemaal ziek melden en bij de bedrijfsarts aankaarten dat er in de bedrijfsvoering iets ernstigs mis is met deze directrice. Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Wat je niet geeft, kan je niet verwachten ook..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs