Wat je niet geeft, kan je niet verwachten ook.

Bijlage bij mail, 16-07-12


Beste lezer, het is een lang verhaal.
Misschien wilt u het toch lezen, omdat het misschien ook hier op deze site belangrijk kan zijn.

Ik werk voor een facilitaire instelling, er werken vijf mensen in loondienst en tien vrijwilligers, en ben daar volgens de functieomschrijving ingehuurd voor de administratie.

De directrice (zij werkt daar nu anderhalf jaar) weet dat ik een arbeidshandicap heb maar houdt daar, alleen al in de manier waarmee ze met mij omgaat, totaal geen rekening mee. Ze is respectloos, hard en koud.

Ik werk al 12 jaar onder min of meer dezelfde omstandigheden. Ik doe hoofdzakelijk verantwoordelijk werk, maar ben verder overal goed voor.
Ik werk heel hard en 40 uur per week. Ik word maar voor 32 uur uitbetaald, en verdien daar het absolute minimumloon mee, ik heb geen reiskostenvergoeding en geen pensioenvoorziening. Ik mag waspoeder declareren.(zie bijlage)
Mijn collega’s verdienen meer, en hebben minder verantwoordelijkheid te dragen dan ik.
Loonsverhoging is mij altijd geweigerd, want het bestuur en de directie wisten beter dan ik wat goed voor mij was, ik zou toch alleen mijn zorg toeslag kwijt raken.
De collega’s kregen ook geen opslag; gelijke monniken, gelijke kappen. En opeens kreeg een collega wel opslag, waar zijn nu die kappen naartoe?
Mijn collega’s verdienen bij de stichting bij als zelfstandige. Op mijn plek kan dat niet.

Ik word gediscrimineerd en er wordt misbruik van mij gemaakt omdat mijn handicap hen daartoe in de gelegenheid stelt.

Ik ben een maand na het aantreden van de directrice, van burn-out teruggekomen op het werk. Nadat ik opnieuw met veel vertrouwen met werken was begonnen, werd ik door haar aangesproken op problemen die waren ontstaan omdat mijn werk tijdens mijn ziekteverlof niet was gedaan!
Vanaf die tijd zijn mij systematisch juist de verantwoordelijke klussen, zonder aanleiding of opgaaf van redenen, afgenomen. Maar ik ben vervolgens wel dicht getimmerd met uiterst ondankbaar werk. Terwijl ik geestelijk na mijn herstel van burn-out en PTSS alleen maar veel sterker en veel productiever ben teruggekomen, en in de voorgaande werkzame 10 jaar, ondanks mijn oplopende problemen, mijn werk altijd goed heb kunnen doen. Nu nog dagelijks draagt zij mij structureel te veel werk op dat niemand anders wil doen, en dat nergens toe leidt, met de bedoeling dat ik vanzelf wel een keer ontslag neem, zonder dat zij een ontslagvergoeding hoeft te betalen.

Toen ik haar voor het eerst had leren kennen heb ik haar een mail gestuurd om haar mijn bijzondere situatie door te geven. Dat ik voor het bedrijf kon komen werken (in 2000) ómdat ik een arbeidshandicap heb. Ik mocht toen van de keuringsarts maximaal 32,5 uur werken. Het bedrijf kreeg op die manier door mij loonsubsidie. (Op die manier kreeg ik een baan, maar het bedrijf een gratis administratief medewerker die daar totaal ontbrak. Tot op heden ben ik een zeer toegewijde en betrouwbare kracht die het bedrijf niks kost.) Ik dacht dat ik haar met mijn mail had ingelicht dat ik een geschiedenis heb. Dat zij daar rekening mee kon houden. Zij heeft daarop niet gereageerd. Met geen woord en niet in haar houding.

Toen ik na mijn ziekte periode gedeeltelijk terug zou keren op het werk, heb ik een gesprek met haar aangevraagd. Ik had haar op advies van de bedrijfsarts een aantal hele redelijke en doordachte punten voorgelegd zodat de situatie van voordat ik ziek werd kon worden verbeterd, en de kans op herhaling kon worden ingeperkt. Er was geen spráke van, dat ik op welke manier dan ook, medewerking zou krijgen. Mij werd zonder enige aanleiding te verstaan gegeven dat ik lastig was en dat ik niet zo moest zeuren. Ik kon toen nog maar een paar uurtjes, en om de dag het werk volhouden, na een zware ziekteperiode waarin ik nota bene ook voor PTSS was behandeld.
Daarna stelde zij voor mij verontwaardigd mijn politieke overtuiging vast(?)

Quotes van de Directrice:

“Personeel van de instelling is onvolwassen.” (aldus collega)

“We kunnen net zo goed de tent sluiten.” (aldus collega)

“Ik ga draaiboeken instellen en als het werk niet af is laat ik ze s’nachts terugkomen tot het af is.”

“Er moeten draaiboeken komen en verhevigde controles.”

“Ik vind het overdreven te stellen dat ik je helemaal niet vertrouw”

“Hoe vaker zij zich ziek meldt, hoe minder zorgen ik mij maak” (aldus vrijwilliger”)Ze houdt steeds zich herhalende tirades, dezelfde onderwerpen, en herhaalt woordelijk allerlei verhandelingen.

Slecht humeur, houdt iedereen van het werk, kan vaak niet meer stoppen met praten.

Kan heel moeilijk aan haar eigen werk blijven, en geeft anderen daarvan de schuld.

Ze heeft aanvallen van paniek, en strooit in de regel echt overal alles neer in de stellige overtuiging dat een ander dat wel voor haar opruimt.

Alles doet ze overdreven haastig, waardoor er onrust en wanorde in haar omgeving ontstaat. Ze is om
die reden onbenaderbaar voor vragen of overleg. Ze kapt woedend je zin af, je hebt haar gestoord. Terwijl je al op je hoede was en dus juist extra voorzichtig.

Rücksichtslos in het achterlaten van een lege vrijwilliger.

Constant klagen over eigen werkdruk, geen oog voor onhoudbare werkdruk van anderen.

Als je vraagt hoe het met haar gaat, krijg je te horen hoe het met de instelling gaat.
(hoe slecht !)
Ze noemt zichzelf ironisch genoeg “Aanjager” maar is juist zeer demotiverend en werkt contraproductief.

Kan heel slecht omgaan met tegenslagen, er ontstaat dan bij haar paniek.

Ze is volgens de algemeen geldende opvatting ongeorganiseerd en chaotisch.

Ze is erg impulsief.

Ze stelt alles uit tot het laatste moment, en zadelt zo haar mensen op met onuitvoerbare opdrachten.

Ze is altijd te kort door de bocht en trekt te snelle en te makkelijke conclusies. Een werknemer die 14 maanden niet kan werken, leidt aan onderwaardering!

Als je tegen haar praat kijkt ze langs je heen en snijdt daarop een totaal ander onderwerp aan.

Ze kan naar je niet luisteren en gaat gewoon niet in op wat je tegen haar gezegd hebt maar heeft wel absoluut altijd het laatste woord.

Ze stelde per direct een wekelijks onderhoud met mij in op de dinsdag, maar het is er nooit van gekomen.

Ze denkt overal verstand van te hebben, en het zelfs beter te weten dan de experts,
ze neemt echt van niemand iets aan, zelfs niet van de mensen die ze daarvoor inhuurt.

Ze komt overal en altijd te laat, en vergeet afspraken en dingen die ze zou regelen.

Ze is sinds lang eigenlijk altijd kwaad. Ze praat hardop in zichzelf ook als er anderen in die ruimte zitten te werken.

Ze kan je geen normaal verzoek doen of op een gewone manier iets vragen. Ze geeft bevelen en neemt een intimiderende houding aan.

Ze neemt de telefoon niet op als ik haar bel en ze belt niet terug. Ik word opzettelijk genegeerd. Ze leest haar mail van mij op het kantoor niet en niet die van mij privé. Als je ernaar informeert zegt ze dat ze prioriteiten moet stellen. Als blijkt dat ze zelf daardoor in de problemen komt, kan ik die meestal voor haar oplossen, en ze verontschuldigt zich niet. Ik ben met mailverkeer aan haar al snel opgehouden.

Ze zet dwangmatig en voortdurend klussen op de rails zonder ook nog maar één gedachte te wijden aan het verloop of afloop van het project. Ze denkt niet na over de verdere realisatie of hoeveel van de gelanceerde ballen er nog kunnen worden opgevangen, of door wie.

Ze is nagenoeg blind voor wat voor haar aan werk wordt verzet en toont er geen waardering voor. Ze gaat respectloos om met inzet en de resultaten. (veel NO-GO projecten)

Zelfs de vrijwilligers zijn haar gestres meer dan zat en blijven weg of bij haar uit de buurt.

Er zit geen rem op bij haar.

Zij controleert nu gaandeweg al het werk van iedereen, heeft dus totaal geen vertrouwen in haar mensen, en is in die zin niet in staat om te delegeren. Verondersteld moet worden dat zij álles naar zich toe trekt, maar zelf steeds minder werk verzet.

Als ze niets te doen heeft raakt ze gestrest en wordt ze heel druk waardoor ze storend werkt op haar omgeving.

Ze is heerszuchtig, duldt geen tegenspraak en krijgt dus geen feedback meer. Zij gaat daarop weer in verhevigde mate controleren. Zij is achterdochtig en moet zich hierdoor enorm eenzaam voelen.

Ze breekt altijd en enorm storend in als je duidelijk geconcentreerd zit te werken, ze doet dat zelfs als je met een klant bijvoorbeeld midden in een betaling of een gesprek zit. (In ons eerste en enige gesprek heb ik juist hiervoor bijzondere aandacht gevraagd). Zij verontschuldigt zich niet.

Tijdens het functioneringsgesprek was ze tevreden. Dat was mijn grootste verassing in lange tijd. Ik vroeg haar toen (tegen het inbreken en de bevelen) om klussen voor mij a.j.b. op de mail te zetten, ze geeft je geen antwoord, en ze komt je niet tegemoet.

Zij belt mij wel privé, direct als ik s’middags van het werk weg ben en dat kan daarna nog de hele avond tot zelfs 23:00 uur voorkomen. Terwijl ik haar al direct had laten weten dat ik vanwege mijn aandoening om 20:00 uur naar bed ga. Ook als ik ziek thuis zit word ik niet met rust gelaten en komen er alleen vragen over het werk. (In het bedrijf zijn de privacyregels en fatsoensopvattingen één totale chaos en worden naar believen toegepast of totaal genegeerd).

Ik heb er anderhalf jaar mee geworsteld, steeds eerst de schuld bij mij zelf gezocht en steeds perplex, maar ik kan in haar, in de functie van directrice, geen vertrouwen meer hebben. Haar ontbreekt werkelijk álle respect voor alles en iedereen.


Met vriendelijke groet.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs