Comments for Wat je voelt, komt van hun, niet van jou

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 11, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Meesters zijn ze zeker
by: Anonymous

Het spiegelen, projecteren, gaslighten, soulmates, flying monkeys etc, Ik heb het ook door, nu nog zien hoe ik er van af kom. Weg van de leugens en het bedrog! Het zijn inderdaad meesters om je kapot te maken. Bedankt voor de link naar de youtube filmpjes... wens je veel sterkte toe...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Wat je voelt, komt van hun, niet van jou.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs