Comments for wat te doen tegen een puber door een puber geschreven

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 20, 2018
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Heel erg dank lastige puber :)! Leuk dat je deze tip zo deelt. Ik wou dat meer pubers dat deden...

groetjes, Feri Kovács (eigenaar van deze site)

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to wat te doen tegen een puber door een puber geschreven.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs