Wat te doen?

by A
(Amsterdam)

Ik heb bijna 2 jaren geleden een hele lieve man leren kennen!We hebben gevoelens voor elkaar en het is altijd leuk in gesprekken...We voeren intieme gesprekken maar ook hele serieuze gesprekken!Op de een of andere manier adoreert hij mij,hoewel ik ouder dan hem ben...Hij is in het buitenland werkzaam en we hebben na een jaar weer contact,omdat hij het nodig vindt mij zo nu en dan te negeren! Ik vind het zo verwarrend,maar liet hem al die tijd in zijn waarde,ook omdat hij een niet zo leuke kindertijd achter de rug heeft en ik denk dat er daardoor veel verstoord is....maar sinds kort waren we weer on speaking terms en hij vroeg om iets,waar ik niet meteen aan toe wilde geven waarop hij zei"ik was van plan het niet meer te doen,maar ik ga je weer negeren"

Ik antwoordde dat hij het vooral moest doen,en dat ik eigenlijk niet anders had verwacht!Maar natuurlijk steekt het me,omdat ik weet dat hij gevoelens voor me heeft!Ik heb hem wel via een mail laten weten hoe ik erover denk,en dat hij mij nooit meer zal zien/spreken en dat hij dit als machtsmiddel gebruikt!...Dat ik vast ooit een man tref die goed voor me zal zijn...Het schrijnende hiervan is dat hij mij ook overal geblokkeerd heeft en ik kon via LinkedIn een in mail bericht sturen!...Geen antwoord gekregen,wat ik ook niet verwacht!
Ik heb een rotjaar achter de rug mede door hem en toch blijf ik gevoelens houden voor deze man. ..dat zal nooit over gaan,maar ik voel .me sterker dan een jaar geleden!
Ik schreef ook aan hem dat zijn gedrag geen effect meer op me heeft!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs