Comments for wauw

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 05, 2012
Rating
starstarstarstarstar
wauw (de circkel van narcisme)
by: M.Jaqueline

to: Karin Amsterdam

Helaas is het wel een overheersende karakter eigenschap maar geen sterke. verwar het alsjeblieft nooit met sterk, het is een lastige karaktereigenschap !! wat ik wel weet is dat 'de narcist' wel denkt in termen van sterk-zwak, goed-slecht, maar wat zij onder sterk verstaan is een ander ondermijnen om boven je te staan. dat is zwak!! dat heb je toch niet nodig als je voldoende eigenwaarde hebt. Zij hebben rivaliteit in zich en gaan dus de strijd aan, zoeken conflicten op, om je zwakke plakken te raken en zo te leren wat er in ons hoofd omgaat, want zij hebben er werkelijk geen idee van.
Zij, met hun gebrek aan empathie, hebben echt geen idee dat een ander überhaupt kan denken :))
Het draait, bij deze mensen, meestal om wat zij zeggen en dan begrijp ik hen en weet ik wie zij zijn. Ik moet me echt verdiepen in zo iemand om erachter te komen, het ligt aan de soort relatie die er is, ik kan het vaak moeilijk geloven, ga toch nog steeds uit van het goede van de mens, hoe onnozel soms. Ik heb besloten mezelf te blijven en goed opletten dus en dat heb ik nu echt te laat gedaan. Ik ben vaak te meegaand en klap dicht bij sommige opmerkingen. Dat is aan de ene kant jammer, ik ben niet ad-rem, ik denk wel ad-rem maar zeg het niet, aan de andere kant hebben zij ook geen reactie en dus ook geen voeding …
Mijn voornemen is echt direct zeggen wat je denkt tegen zulke mensen, dat schrikt ze af en zo heb je er hopelijk minder last van. Laat ze niet onder je huid gaan zitten, zet er een denkbeeldig ijsmuurtje tussen, denk aan een iglo :))
veel sterkte allemaal en bedankt voor alle reacties.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to wauw.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs