wauw

by Karin
(Amsterdam, The Netherlands)

fantastisch dit. ik ben al zolang onbewust op zoek naar de manier van aanpak op een 'narcist', tja want zo wordt het genoemd. Al zie ik het als een hele sterke overheersende karaktereigenschap. Ik ga deze aanpak toepassen en kijken of het een gunstig resultaat oplevert. Ik dank u voor deze tekst, tips, adviezen, raad en info. HEEL ERG BEDANKT! MVG

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs