Wereld beetje beter maken

by Helper
(Nederland)

Problematiek is helder. Nu oplossingen en dit maatschappelijk probleem aanpakken, weg met PAS (ouderverstoting) en het stoppen van narcistisch kopieergedrag door kleine kids naar de niet-narcistische ouder en vrienden/familie van niet-narcistische ouder en vriendjes/vriendinnetjes van de kleine kids (de grootste slachtoffers). Op individueel niveau kunnen we met heel veel liefde, wijsheid, creativiteit en kracht veel keren en negativiteit omvormen naar positiviteit maar niet alles .... daarvoor is/zijn maatschappelijke herkenning, draagvlak en initiatieven nodig.


Zijn er al rechters, die narcisten herkennen tijdens "vecht"scheidingen en hoe gaan deze rechters hiermee om? Uiteraard mag je het woord narcisme zelf nooit in de mond nemen!
Moet waarheidsbevinding door hulpverleners = lezen van bewijzen in rechtsdossiers niet door rechter verplicht worden gesteld? Bij niet lezen rechtsdossier moet dan straf door rechter naar hulpverlener (lees bijv. Jeugdzorg) volgen. Dit zou veel kinderleed, stress en verdriet voorkomen.
Hoe veranderen we de beeldvorming in de ogen van hulpverleners? Bijv. sterke, lieve moeders, die ondanks geestelijke, emotionele en fysieke manipulatie, het toch lukt om eenvoudig carriere te maken in combi met moedertaken en huishouden. Deze moeders zorgen voor hun financiele onafhankelijkheid! Is dat niet hun enorme kracht? Maar in ogen van de narcist en hulpverleners is zij carrierebitch.
Is de verplichte therapie Kinderen uit de Knel dé oplossing als er slechts 1 strijdende partij is en de andere partij slechts de strijd ondergaat/reageert?
Moet bij vechtscheidingen en vermoeden van narcisme door de rechter verplichte psychotherapie en behandelplan voor de narcist worden voorgeschreven?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs