Comments for werkt niet bij een echte narcistische persoonlijkheid met anti sociale trekken

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 12, 2012
Rating
starstarstarstarstar
compromis?
by: Anonymous

Ik denk dat er nogal grote verschillen zijn mbt narcisme. Even kort door de bocht een denkbeeldige driedeling:

- mensen met sterke narcistische trekken (dus meer dan een gezonde portie narcisme die tbv sommige beroepen en t.a.v. bepaalde situaties van voordeel is)

- mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis

- mensen met NPS plus antisociale trekken

de derde groep die betreffende schrijfster noemde denk ik, verandert inderdaad nooit. en ik meen dat dat komt doordat er met het antisociale of psychopathische echt o.a. ook pure kwaadaardigheid in zit.

de tweede groep zoekt zo goed als nooit (mits niet tot over de oren in riante problemen) zelf hulp. de weinige die hulp zoeken van ellende of door een partner naar een hulpverlener geduwd worden... mits het laatste is hulp al tamelijk zinloos want komt niet uit henzelf maar b.v. om even iets te bereiken (b.v./vooral om partner te manipuleren de N niet in de steek te laten), mits het eerste: dan nog acht ik de kans tamelijk klein dat ze kunnen veranderen. enkelen zal dat met veel therapie wellicht lukken maar de meeste niet vrees ik.

bij de tweede en derde groep is er m.i. al in basis een probleem, namelijk dat HET probleem niet wordt gezien/geaccepteerd en wat er niet is, daar hoef je ook niet aan te werken...

de eerste groep die niet doordrenkt is van narcisme en dus ook meer zelfkennis heeft, reflectief vermogen, beter tegen kritiek kan etc... acht ik wel redelijk in staat met goede therapie te kunnen veranderen.

bij groep drie is het denk ik water naar de zee dragen, verspilde tijd en moeite.

groep twee... ik denk daar ligt het dan nog aan de gradatie want ook die groep is geen homogene groep zou ik zeggen en voor degenen die meer richting groep 1 dan richting groep 3 zitten zal er wat meer kans op therapeutisch succes zijn. in zover mij bekend mbt dit type en behandelervaringen gaat het om zeer langdurige therapeutische interventies, namelijk over vele jaren en dan wel met nogal grote terugvalkans (b.v. in geval van tegen de wetgeving handelende individuen waardoor slachtoffers zijn ontstaan)

just my two cents.
ervaring met legio's div type N persoonlijkheden van heel dichtbij tot tamelijk veraf en dat sinds mijn geboorte. het blijven zeer onaangename contacten en ik houd me er graag ver van als maar ergens mogelijk. als een leven tig keer langer duurde dan het duurt, zou ik zeggen kun je eea aankijken en de gok wagen, anders zou ik zeggen: leef JOUW leven en zoek een partner die jou centraal stelt (iig af en toe en welgemeend) ipv continu en uitsluitend zichzelf. Voor therapeuten zijn er zeker gebieden binnen PSsen die heel wat meer succes voorspellen.

Sep 09, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Te veel rancune...
by: Feri Kovács

Ik kan wel begrijpen als je zó heftig reageert, na alles wat je hebt meegemaakt, maar... het komt niet overeen met de feiten! Een narcistische persoonlijkheid, zoals álle persoonlijkheidsgestoorde mensen, kunnen WEL degelijk veranderen door intensieve therapie. Maar NIET door 'gewone' mensen zoals jij, simpelweg omdat je geen professionele hulpverlener bent.
En nog iets: het heeft geen enkele zin een narcist af te schilderen als een monster, of dat hij/zij NOOIT kan veranderen. Dat is gewoonweg niet waar...en er spreekt alleen maar rancune (wraakzucht) uit.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to werkt niet bij een echte narcistische persoonlijkheid met anti sociale trekken.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs