Wij geloofden het niet, maar hij is een narcist

by P
(Achterveld Netherland)

Sinds kort ervaren wij problemen met mijn schoonzoon,komt met verhalen aanzetten die kant noch wal raken, hem een aantal keren tegen gewerkt en dan begon de ellende als wij op visite kwamen praat hij niet het lag niet aan hem maar aan ons dit ging een tijd door,kleinkinderen mochten niet meer bij ons komen.Tot voor kort geleden kwam mijn dochter met haar dochter ik merkte al dat het afscheid nabij was,want zij staat helemaal onder druk van hem,het duurde niet lang of het gesprek escaleerde al, toen hebben wij met alle macht geprobeerd haar te laten inzien hoe het werkelijk was,het hielp niets maar ik vertelde haar dat zij was gestuurd om van ons afscheid te nemen,nee dat was niet zo leugen op leugen we hebben haar met veel tam tam laten vertrekken.samen met haar dochter zijn ze weggegaan en hebben bij de eerste de beste parkeerplaats drie kwartier gehuild,van daar een telefoontje gepleegd naar haar man,en prompt belde hij ons op ik heb nog nooit iemand zo hysterisch aan de telefoon gehad dat gaf mij het inzicht dat hij narcist is,na vijf minuten belde hij weer maar toen heel rustig,er zijn meerdere dingen wat voor ons herkenbaar was.sinds twee weken heb ik op de site de narcist zitten lezen onvoorstelbaar dat dit ook nog bestaat, maar ik vind alles wat wij hebben gelezen terug wat we nu mee maken. Wanneer zien wij de kleinkinderen en onze dochter weer? Ik ga niet met de strooppot lopen, maar mocht het zijn dat we nog eens contact krijgen al hoewel ik dat niet geloof dan praat ik nu, ik zal en ik zorg en ik wil geen gesprek met jou hopende dat mijn dochter het gauw inziet. Dank U.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs