wolf in schaapskleren

by E
(Amersfoort)

Een groot mediabedrijf in het Gooi had een leidinggevende op de afdeling die systematisch collega's wegwerkte. Ze had een meerjarenplan. De 'zwakkeren'en meer gebekten die weerstand boden werden door zg tests eerst ontslagen omdat ze na jaren trouw dienstverband ineens niet meer voldeden. De 'ja' knikkers bleven en ze zette haar 'vrienden' op de cruciale plekken. De hielenlikkers. Uiteindelijk moesten er meerdere mensen worden weggesnaneerd dus ook de 'vrienden' die dachten in een goed blaadje te staan. Een groep mensen zocht het hogerop en won! De leidinggevende moest vertrekken. Helaas waren vele collega's al weg.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs