www.grootoudersleed.nl

by H
(Nederland)

Dames/Heren,


Met grote belangstelling kennis genomen van uw informatieve website.

Helaas hebben ook wij te maken gekregen met een schoondochter die zonder meer aan de door u vastgestelde feiten voldoet.

Het voert te ver alle feiten hier te bespreken. Het resultaat is wel dat de goede harmonie in de familie door betreffende persoon totaal is verpest. We mogen onze drie kleinkinderen niet meer zien. Zoon komt niet meer thuis en vond het nodig zijn enige zus voor alles uit te maken. De kleinkinderen van onze dochter en hun kleinkinderen konden tot aan het ontstaan van het conflict heel goed met elkaar vinden en logeerden vaak met elkaar bij Oma en Opa.

Ondanks dat ondergetekende als vader/opa 7x getracht heeft de harmonie zoveel als mogelijk te herstellen zonder ook maar eenmaal een handreiking te hebben ontvangen zelfs werd op geen enkele poging ook maar gereageerd.

Toen niets meer hielp om met elkaar op fatsoenlijke wijze in contact te komen heb ik een website gemaakt waar als voorbeeld het conflict is beschreven www.grootoudersleed.nl Echter niet nadat ik 10 dagen voor plaatsing ze in kennis had gesteld van het plaatsen. Ook toen geen enkele reactie. Binnen 48 uur na plaatsing kreeg ik een advocaat op mijn dak deze kon er echter weinig tegen in brengen en op het laatst van de correspondentie ontstond er zelfs enig sympathie voor de uitgevoerde actie. Daarna is getracht via de provider de website te laten verwijderen ook dat had geen resultaat behalve dat uit coulance drie geplaatste foto’s op een andere site zijn geplaatst.

De website geeft u een goed overzicht van het verloop van het conflict en hopelijk is er lering uit te trekken voor andere personen.


Met vriendelijke groet.
Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs