Comments for Zal hem een brief schrijven helpen?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 15, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Brief
by: Anonymous

Het heeft geen enkele zin, wordt alleen maar erger.
Narcisten schuiven schuld altijd af en dat zal dan op jou zijn.
En ook naar je moeder toe.
Overtuig je moeder op te stappen, hij kan het wel alleen, ook al zegt hij van niet!
Waarschijnlijk heeft hij binnen korte tijd nieuw slachtoffer gevonden.

Apr 30, 2014
Rating
starstarstarstarstar
beperkt effect...
by: Feri Kovács

dag,
Een brief schrijven is mogelijk maar het doel moet niet zijn om je vader te veranderen...dat gaat niet werken. Een ik-boodschap is het beste: duidelijk aangeven dat je zijn gedrag moeilijk vindt en het heel erg vindt wat er zo met je moeder en met jezelf gebeurt. Geef aan dat je van hem houdt, maar...niet van zijn gedrag. En dat je zou willen dat hij hiervoor hulp zoekt. Niet meer en niet minder.
Geef dus vooral je gevoel aan en dat het je veel verdriet doet hoe hij doet. Geef ook aan dat deze brief bedoelt is om hem te helpen in te zien dat zijn gedrag niet leuk is en dat jij het graag anders zou zien.
De kans dat hij hierop goed reageert acht ik echter klein. Als hij verdriet zou tonen dan zou je hem moeten adviseren hulp te zoeken bij een goede psycholoog. Als hij kwaad reageert dan geldt het devies: wegwezen. Dan heb je namelijk gedaan wat jullie konden.
En inderdaad: zoek voor je moeder een goede psycholoog.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Zal hem een brief schrijven helpen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs