Zal hem een brief schrijven helpen?

by Bina
(België )

Als dochter (28) van een moeilijke dominante vader heb ik nu oa door deze website ontdekt dat mijn vader duidelijk NPS heeft. Vroeger dacht ik aan een identiteitsprobleem door zijn emigratie of dat de problemen bij mijzelf lagen (pubertijd) maar nu vallen alle puzzelstukjes samen. Onze moeder heeft er veel onder geleden en nu zien mijn zus en ik in dat het zo niet verder kan. We maken haar duidelijk dat ze aan zichzelf moet denken en haar toekomst van wat ze nog heeft voor de rest van haar leven want ze is nu 61 jaar!!!!(binnenkort zijn we allebei het huis uit en staat zij er alleen mee) De jarenlange ruzies en kleineren en ... hebben haar tot iemand gemaakt die niets heeft (hobbies, vrienden) en aan zichzelf twijfelt.

Nu zijn we voor zes maanden met ons alle vier op reis gegaan en zijn in de laatste weken de stoppen doorgestaan bij onze vader (hij heeft letterlijk geschreeuwd dat hij ons alle drie haat)
Ik lees dat je het contact met een NPS er moet vermijden maar hij blijft ondanks alles onze vader/echtgenoot. Het is pijnlijk te zien hoe een zielig hoopje mens zonder inhoud hij is "geworden" die zich steeds meer isoleert van ons en wij van hem.
Nu zou ik hem een brief willen schrijven waarin ik mij afvraag waar dit gedrag van komt (zonder NPS te vermelden!) zodat hij zijn emoties en moeilijke jeugd en frustraties en woede kan analyseren. Ook wil ik hem laten beseffen hoeveel wij hieronder lijden, voor mijzelf en onze moeder zo te moeten zien. Terwijl mijn zus en ik ons eigen leven zouden moeten uitbouwen worden wij geconfronteerd met al deze zorgen.
We hebben het er al met haar over gehad, ook over scheiden, maar ze is er ook bang voor dat hij agressief kan zijn. Als het zover is zou ze zelfs moeten onderduiken vrezen we.
Nu zou ik willen vragen aan jullie: is deze brief (want rechtstreeks communiceren is onmogelijk) een goed idee? Zou het iets helpen? Of zal het alles erger maken? (Dat hij mij nog verbiedt een voet in huis te zetten bijvoorbeeld)
We zijn van plan om een bekwame psycholoog te vinden om onszelf en ons moeder hierin te begeleiden. Anderzijds doet het pijn hem zo te moeten "laten vallen"....

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs