zelf narcist?

by masja
(groningen)

wat ik moeilijk vind, is dat ik juist degene ben die werd verstoten en de stoornissen op mijn naam kreeg.


ik heb altijd verteld dat ik werd mishandeld maar niemand was thuis.

ik leef in een isolement wat de huisarts zou kunnen zien als narcist want die zijn alleen.

mijn wereld werd inderdaad klein maar ik mocht van mijn moeder geen vrienden hebben. werkelijk alles is op mij geprojecteerd. haar karakter-eigenschappen schreeuwde ze op mij.

de buitenwereld benaderde mij zoals je haar eigenlijk moet benaderen, zij kreeg altijd aandacht. ik had het nodig maar kreeg het niet.

ik vraag ook wel eens, is het mooi?, als ik iets heb gemaakt, maar ik kreeg als kind nooit waardering en dat gekke mens altijd. onophoudelijk terwijl het kind veel positieve waardering moet hebben.

denk dat de familie het zo heeft gedaan dat ze weten dat mijn moeder gek is en dat het wel fijn was om mij de schuld te kunnen geven want dat is wat ze hebben gedaan, mij verstoten. zowel van wie ik werkelijk ben als mijn leven. zij hebben mijn leven lelijk behandeld, terwijl mijn moeder straf hoort te krijgen.

ik krijg dingen ook niet voor elkaar. mijn moeder wel, want die kan dingen perfect maken. ik niet door mijn handicap.

maar ik had mij handicap niet mee... ik zat zwaar onder geestelijk geweld.

die verhalen vertelde ik aan mensen en doktoren. waardoor ze vinden dat ik die verhalen ben. ik zeg mij moeder doet dit dat en ik krijg haar stoornis opgeplakt. maar ze zagen niet, wat mijn echte stoornissen waren geworden.

terwijl dat dingen waren die ik heb meegemaakt. mijn ouders hebben wel een buitenkant leven, die kreeg ik niet van ze. ik mocht zelfs geen vaardigheden ontwikkelen die bij mijn leeftijd hoorden. dus ging ik op latere leefttijd heel hard vechten om iets te kunnen wat maar moeizaam gaat als er niemand is die je een beetje steunt en vertelt hoe je iets moet doen. dat moest ik zelf ook bedenken en dan met een handicap. ik leef in een isolement. mijn ouders hebben wel mensen maar ik werd buitengesloten.

eigenlijk moet ik als de narcist door het leven omdat
ik daar in ben geduwd. mijn ouders hebben hun nare eigenschappen als het ware naar mijn hoofd geschreeuwd, altijd, terwijl ik een mooi warm innerlijk was.

en ik krijg altijd een stoornis mee naar huis van de dokter, maar mensen wilden mij niet helpen om ook een menswaardig leven te krijgen. ik kan ook geen kontakt meer maken en volhouden. dat is ook narcistisch maar ik werd bang van mensen omdat ik geen band met mijn ouders kon maken wist ik niet meer hoe dat met anderen moest.

en mensen wilden mij niet omdat ze zagen dat ik niets had terwijl dat kwam uit mishandelingen. ik had zelfs geen mensen om me heen, maar dat komt ook voort uit mishandelingen: bewust buiten sluiten, bewust negeren. zoals ik ben behandeld zo had mijn moeder behandeld moeten worden.

maar een kind negeren is makkelijk. en mijn moeder kun je niet negeren want die heeft een overdreven uiterlijk en voorkomen. met een hoop poeha.

ik krijg al dertig jaar schuld van mensen voor haar gedrag.

ik kon er niet meer uitkomen. het is standaard zo als ik hulp vraag voor lelijke leefsituatie dan krijg ik een stoornis opgeplakt maar geen hulp. dat is standaard procedure bij de huisartsen en therapeuten maar niemand wil erkennen, je bent mishandeld, jullie wel, maar zij niet. en van hun had ik het nodig.

ik heb altijd gevochten voor beter, maar de maatschappij wilde mij niet... waarschijnlijk denken mensen die moeder is gek dus zij ook, maar ik ben niet mijn moeder maar zo word ik wel benaderd.

ik heb nooit mezelf kunnen zijn alleen al niet omdat ik in een isolement leef wat ik zelfs wilde doorbreken.. maar niet gelukt mijn ik kon niet op deze manier ontwikkelen. ik voel mij ook leeg omdat mijn ik niet mag bestaan, want mensen hebben bepaald beeld over mij en als ik iets anders laat zien dan zij denken is het ook niet goed. want dat past niet bij mijn handicap.

ze snappen niet dat je intelligentie kan hebben met een handicap, zelfs de dokter wil niet oude stoornissen uitschrijven en herzien. hij wil voortborduren op geestelijke stoornissen uitschrijven ook al heb ik die niet.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs