Comments for Zo herkenbaar

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 23, 2013
Rating
starstarstarstarstar
hetzelfde verhaal, herkenbaar
by: Anonymous

Voor mij is het hetzelfde verhaal.
Alleen van kortere duur.
De beslissing stond ook resoluut vast.

Ik gaf alleen heel weinig ruimte meer voor gespreksstof en discussie, puur uit zelfbescherming.

Zorg ervoor dat u op een zo goed mogelijke manier vertrekt. En vooral veilig. Dat is erg belangrijk (om onaangename verrassingen te voorkomen)

Mijn ex kon niets meer uithalen, aan pogingen, agressie. Ik heb zelfs mijn eigen spullen "veilig kunnen stellen", want dat is nodig! Gelijk meenemen, zorg ervoor dan niet alleen te zijn.

Verder gaat toch alles via advocaten en vonnis rechtbank nadien. Ik zit nu al in mijn derde rechtszaak (!!) met Hoger Beroep in het vooruitzicht.

Sterkte.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Zo herkenbaar.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs