Comments for zo zijn er dagen is hij heel lief en zo zijn er weeken leef je in een hel

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Feb 23, 2013
Rating
starstarstar
klassiek verhaal
by: Sylvia groot

Het klassieke verhaal....
Ik zou zeggen, zo snel mogelijk wegwezen en je niet laten ompraten.
Uithuilen en overnieuw beginnen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to zo zijn er dagen is hij heel lief en zo zijn er weeken leef je in een hel.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs