Comments for zoeken

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 31, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Succes!
by: Feri

dank voor je berichtje. Succes en weet dat het een lange weg is voordat je eindelijk minder vermoeidheid gaat ervaren. Je lijf/stress-systeem heeft namelijk al 2.5jr een veer gelaten...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to zoeken.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs