zoeken

by RDB
(Antwerp)

Na een periode van 2,5jaar pijnen thv. het borstbeen werd radiologisch botvermeerdering, botmisvorming (syndroom van Tietze?) vastgesteld. Na de diagnose (alsof het mocht) fysiek gecrashed. Het is zo zoeken naar wat goed voor me is. Als ik het zijn beloop laat gebeurd er niet veel en kom ik mijn zetel niet uit (zo zwaar, zo vermoeid)... dus soms werk ik met een schemaatje.. maar hoever mag ik gaan.. de rustperiodes zijn nu nog heel groot... Ik sleur me op mijn fiets voor een toertje van 15min en daarna val ik in slaap op de zetel voor minstens een uur?

Nadat ik gisteren deze pagina heb gelezen, start ik vandaag met korte activiteiten en kortere rustpauzes.. en ga me nauwlettend in het oog houden.. groet

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs